Årsmöte

Kallelse till SSF:s Årsmöte Söndag den 22 april 2018

(for English please scroll down)

Bästa medlem och stödjare av SSF,

Nu är det åter dags för SSF- Svensk Sudanska föreningens årsmöte. Vi hälsar Dig varmt välkommen att delta denna dag.

Du som medlem är som alltid viktig för föreningens framtida utveckling, arbete och aktiviteter. Kom och delta och hör om allt som hänt under året som gått!

Det är viktigt att betala in medlemsavgiften för 2018 före årsmötet: Vänligen märk betalningen med “Medlem 2018”Skriv din mailadress i meddelandefältet för att vi ska kunna skicka våra nyhetsbrev och meddelanden till dig under året billigt och miljövänligt! 

Plusgiro: 536575-4.

 100 kr/individ,

 50 kr/student-pensionär/arbetslös

 150 kr/familj

 200 kr/företag eller förening

Datum: Söndag den 22 april 2018

Tid: Kl 15.00

Plats: SENSUS Studieförbund, Torkel Knutssonsgatan 39, Sal 101 (inne på gården) T-bana Mariatorget, uppgång Torkel Knutssonsgatan till vänster vid uppgången. Ring Ola: 070-6017003, för att bli insläppt genom grinden/Porten.

Program

15.00 Vi börjar med Svensk-Sudansk fika och berättar om våra aktiviteter i Sverige och Sudan 2017-18

15.45 Årsmötesförhandling (se dagordningen)

Vi ser fram emot att träffa Dig på årsmötet!

Mycket  välkommen!

Styrelsen SSF


Notice of SSA’s Annual General Meeting, Sunday April 22nd 2018

Dear member and supporter of SSA,

Now it’s time for the SSA- Swedish-Sudanese Association’s Annual meeting. We wish you a warm welcome to participate this day!

As a member you are always vital for our progress and for our future work. Come and join us and hear about everything that has happened over the past year!

It is important to pay the yearly membership fee for 2018 before the Annual meeting:

Plusgiro: 536575-4.

 100 Skr/Individual

 50 Skr/Student-Pensioners, Unemployed

 150 Skr/Family

 200 Skr/Association-Corporation

Please mark your payment with “Member 2018”. 
Enter your email address in the bank payment message field so we can send our newsletters and info to you by email during the year! 

Date: Sunday 22nd April 2018

Time: Starts at 15.00

Venue: SENSUS Studieförbund, Torkel Knutssonsgatan 39, Sal 101 (inne på gården) T-bana Mariatorget, exit Torkel Knutssonsgatan to the left upstairs. Call Ola 070-6017003 if you can´t open the gate or the door.

Program

15:00 We start with Swedish-Sudanese “fika” and some exciting reports about our activities in Sweden and Sudan 2017-18

15.45 Annual meeting procedures (See Agenda)

We look forward to see you at the Annual meeting!

Most welcome!

The Board of SSA


Kommande evenemang/Upcoming event

HÄLSODAG

Till dig som vill dansa, träna lätt, stödja Knalleskolan i Sudan och ha roligt samtidigt. Efter passet firar vi dagen med att äta “Makrobiotisk Mat”.

Tid: Lördagen 26 maj 2018, kl 12-15.
Address: Torkel Knutssonsgatan 39, T-Mariatorget.
Pris: 100 kr.
Pg: 536575-4  /  Swish: 123-3794732

OBS! Hela summan går till stöd för Knalleskolan i Sudan och SSFs stipendieprogram.

För mer info kontakta eventansvarige Rosa Maria Nordlund (SSF styrelseledamot): 079-0442527.


Post a comment