Årsmöte

Kallelse till SSF:s Årsmöte lördag den 21 maj 2022

(for English please scroll down)

BÄSTA MEDLEM OCH STÖDJARE AV SSF

VÄLKOMMEN PÅ SSF:s ÅRSMÖTE LÖRDAGEN
DEN 21 MAJ 2022

Du är härmed varmt välkommen att delta på Svensk Sudanska Föreningens årsmöte där du kommer att få inblick i verksamhetens berättelse för 2021 och ta del av verksamhetens planer för framtiden. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och är därför årets viktigaste möte.

Datum: Söndag den 22 april 2018

Tid:

Plats: SENSUS på Medborgarplatsen, Medborgarhuset Stora salen, våning 7.

OBS! För att hjälpa SSF att hålla ett bra och effektivt årsmöte är det viktigt att du föranmäler ditt deltagande på årsmötet till info@swedishsudanese.org

För att vara röstberättigad på årsmötet vill vi påminna om att betala in medlemsavgiften för 2022 i god tid

Bankgiro: 5295–7594 Swish: 1233794732

 100 kr/individ,

 50 kr/student-pensionär

 200 kr/företag eller förening

Vänligen märk betalningen med: ”Medlem 2022” samt namn och mailadress i meddelandefältet, om vi har din mailadress, så får du Verksamhetsberättelsen för 2021 och övrig information på din mejl under året som kommer!

Vi ser fram emot att träffa Dig på årsmötet och vänligen anslut i tid!

Mycket  välkommen!

Styrelsen för SSF


Notice of SSA’s Annual General Meeting, Saturday May 21st 2022

 

DEAR MEMBER AND SUPPORTER OF SSA

WELCOME TO THE SSA ANNUAL MEETING, SATURDAY THE 21st MAY 2022

You are hereby warmly welcome to participate in Swedish Sudanese association’s annual meeting where you will gain insight into the association’s story for 2021 and take part in the association’s plans for the future. The annual meeting is the association’s highest decision-making body and is therefore this year’s most important meeting.

Date: Saturday 21st May 2022

Time:

Location: SENSUS at Medborgarplatsen, Medborgarhuset, Stora Salen 7th floor.

NOTE! To help SSF hold a good and efficient Annual meeting, it is important that you pre-register your participation in the annual meeting to info@swedishsudanese.org

To be eligible to vote at the Annual meeting we would like to remind you to pay the membership fee for 2022 well in advance!

Bankgiro: 5295–7594 Swish: 1233794732

 SEK 100 / Individual

 SEK 50 / Student-Pensioners

 SEK 200 / Association-Corporation

Please mark the payment with: “Member 2022” and name and email address in the message field, if we have your email address, you will receive the Annual Report for 2021 and other information in your email during the coming year!

We look forward to see you at the Annual meeting and please join in on time!

Much welcome!

The Board of SSA

Post a comment