Välkommen till Svensk Sudanska föreningen!

Vi lever i den fasta övertygelsen att människor i Sverige och Sudan har mycket att ge och lära av varandra. Vi strävar efter att tillsammans göra något bra för framtiden både i Sverige och i Sudan.

Vi som arbetar i SSA engagerar oss helhjärtat i verksamheten både här i Sverige och i Sudan så att vi genom ett kreativt brobyggande kan skapa möten mellan svenskar och sudaneser.

Engagemang och information är våra verktyg i det arbetet.

I Sudan stödjer vi bl.a utbildning för barn i fattiga byar på Sudans landsbygd, bysamverkan för hållbar utveckling och förbättring av levnadsbetingelserna för funktionshindrade föräldralösa barn på barnhem i Khartoum.

Föreningen har årliga kulturella evenemang i Sverige och i Sudan har vi ett eget aktivitetshus i Khartoum där kulturella aktiviteter äger rum varje vecka – hjärtligt välkommen till Sverigehuset nästa gång du besöker Sudan!

Stöd föreningen genom att bli medlem och välkommen att vara med aktivt i vår verksamhet.
Klicka här för att bli medlem: Medlemskap
och här för att enbart lämna ett bidrag: Ge Bidrag

Vi behöver dig och dina goda idéer om vi ska göra framtiden bättre!
Kontakta oss genom att maila till info@swedishsudanese.org
Läs mer om oss på hemsidan och besök oss på facebook/twitter!

Hjärtligt välkommen!