• Gott Nytt År / Happy New Year 2021

  Gott Nytt År – 2021 For English press here Tack för ert stöd alla SSF medlemmar och vänner! Ni är fantastiska! Gott Nytt År! År 2020 var tufft för alla, men tillsammans med er har vi ändå kunnat åstadkomma mycket för många människor i Sudan inom utbildning, miljö, hälsa och

 • SSF Stipendier 2021

  Bakgrund Sedan 2003 har Svensk Sudanska Föreningen drivit ett stipendieprogram för studenter i Knalleskolan i Sudan (Nordvästra Bara i Nord Kordufan). Med stöd av en lokal skolkommitté, bestående av föreningens mångåriga representant i Bara Nadera Ayoub samt andra lärare och skolinspektörer i Bara, utses varje år 2 flickor och 2 pojkar som

 • SSA Scholarships 2021

  Background Since 2003, the Swedish Sudanese Association (SSA) has been running a scholarship program for Knalle School students in Sudan (North west of Bara, North Kordufan). With the support of a local school committee, consisting of the SSA’s longtime representative in Bara Ms. Nadera Ayoub and other teachers and school inspectors

 • SunWater Knalle School – Update

  Great news to all who donated to SunWater Knalle School project and are following it. The work with Phase 1 of the project has completed and now the SSA SunWater Knalle School Project is in Phase 2. In Phase 2 the school plans is make a drip irrigation network and

 • #SudanFloods2020 Insamling

  Svensk Sudanska Föreningen ber om ert stöd till det sudanesiska folket i Sudan! Sudan genomgick i augusti och september de värsta översvämningar på över 100 år. Mer än 100,000 hus kollapsade, mer än 100 personer drunknade och över 500,000 människor i 17 av 18 delstater i Sudan har blivit hemlösa pga

 • Stöd Sudans Vårdpersonal

  اللغة العربية Arabiska Mål: Tillsammans vill vi stödja Sudans vårdpersonal. De som jobbar utan betalning och gör allt för att vårda Sudans befolkning men saknar det mest grundläggande för att minska smittspridningen vid behandling såsom ansiktsmasker, engångshandskar, desinfektionsmedel, etc. Lokalt i Sudan samarbetar vi med “Sudanese Doctors Initiative” (SDI) för

 • معاً لدعم الكوادر الطبية في السودان

  Svenska معا نريد ان نساهم في دعم الكوادر الطبية في السودان، معا نريد ان نساهم في دعم الاشخاص الذين يعملون بجهد كبير ومعظمهم يعمل حتى بلا مقابل مالي كي: – يسعفوا – ويعالجوا – ويعتنوا بالشعب السوداني وكل الناس المقيمين في السودان . معا لندعم الذين يعملون وهم لا يملكون

 • Senareläggning av SSFs ÅM 2020

  Senareläggning av SSFs Årsmöte 2020 och andra evenemang   Kära medlem i SSF! Kära vän av Sudan! Vi har alla följt de senaste tragiska händelserna runt om i världen på grund av coronavirus (covid-19) pandemin. På grund av den senaste utvecklingen har styrelsen beslutat att avbryta eller skjuta upp alla

 • Postponement of SSAs GAM 2020

  Postponement of SSAs General Annual meeting 2020 and other events Dear member of SSA! Dear friend of Sudan! We have all been following the latest tragic events around the world due to the coronavirus (covid-19) pandemic. Due to the latest developments we have come to a decision to suspend or postpone all

 • Happy Holidays and Happy New Year !

  Video (Turn on sound) We wish you and all children, youths and adults in Sudan, Sweden and the World Happy Holidays and Happy New Year 2020. For over 25 years SSA has had education, environment, capacity building and democracy projects in Sudan that help make children lives better. For over 15