Styrelsen 2020

Ola Nordlund, Ordförande
Khadija Norell, Kassör och Sekreterare
Ali El Tom, Ledamot och Web-ansvarig
Motasim Ahmed, Ledamot
Rosa-Maria Nordlund, Ledamot
Nagla Ahmed, Ledamot
Mohamed Elkheir, Ledamot

Ersättare

Babiker El Obeid
Nada Ali

Medlemsrevisor

Helene Fatima Idris, Föreningsrevisor

Valberedningen

Egbal Yassin Haj Elsafi
Mary Louise Gwada
Amani Elagbash