Rädda Liv i Sudan

English and arabic text down below.

Rädda liv i Sudan bild

Kära medlemmar och vänner,
Det sudanesiska folket lider av krigsutbrottet och militära konflikter i Sudan, och kränkningarna som sker utan hänsyn till civilbefolkningens säkerhet och utan att följa internationella lagar eller humanitära normer. Obeväpnade civila utsätts också för skador till följd av förlupna kulor från vapen och bomber, och ibland för direkta skador.

Situationen är fullständigt kaos med hälsoinrättningar ur drift på grund av bombningar, brist på mediciner, strömavbrott och brist på bränsle för att driva reservgeneratorer.

Dessutom har bristen på sjukvårdspersonal på grund av belägringen, vilket hindrar dem från att röra sig säkert eftersom de är måltavlor för kulor, lett till att hälsosituationen försämrats och till en ökning av antalet dödsfall på grund av skador.

Människor med kroniska sjukdomar möter också svårigheter att skaffa medicin på grund av bristen på livräddande mediciner, förutom spridningen av sjukdomar och epidemier till följd av bristen på miljöhälsa och lik som ligger på gatorna utan möjlighet att begrava dem på grund av fortsatta militära sammandrabbningar.

När situationen förvärrades beslutade Svensk-Sudanska Föreningen, i samarbete med 14 föreningar och organisationer med koppling till Sudan, att starta en insamlingskampanj för att hjälpa de drabbade som är offer för detta krig, särskilt de som behöver akut medicinsk hjälp, räddningstjänst och annan nödvändig hjälp.

Kampanjen lanserades den 24 april 2023 och vi har för avsikt att fortsätta tills den humanitära situationen och hälsoförhållandena i landet stabiliseras.

Vi i de 15 deltagande föreningarna och organisationerna är sudaneser och svenskar från hela Sverige, från Malmö i söder till Östersund i norr. Tillsammans bildade vi ett litet medicinskt och humanitärt team eller en kommitté för denna kampanj, och den är i ständig kontakt med fältmedicinska team och med ett antal ideella humanitära organisationer. Tack vare detta samarbete har vi sudanesiska volontärer som arbetar på fältet.
Alla deltagare i denna kampanj är volontärer och vi har inga anställda. Alla donationer går direkt till dess mål utan några avdrag.

Kommitténs arbete:
Kommittén samordnar med medicinska institutioner, humanitära organisationer och frivilliga på fältet, väljer sedan ut och levererar stöd till de parter som förtjänar det efter en noggrann studie baserad på principen om fullständig öppenhet och enhällighet i den stora kommittén som omfattar de 15 föreningarna. Vi kommer att förse er med uppdateringar, i första hand på sociala medier (Facebook), och med fullständig dokumentation, som ni är vana vid: fb.com/SSAorg

Vill du Rädda Liv i Sudan? Skicka in ditt bidrag via:

Bankgiro: 5295-7594
Swish: 123-379 47 32
Meddelande/OCR: Rädda Liv

 

Dear members and friends,
The Sudanese people are suffering with the outbreak of war and military conflict in Sudan, and the violations that occur without regard for the safety of civilians nor following international laws or humanitarian values. Unarmed civilians are also exposed to injuries resulting from stray bullets from rifles and bombs, and sometimes to direct injuries.
The situation is complete chaos, with health facilities out of service due to bombing, lack of medicines, power outages, and lack of fuel to operate backup generators. In addition, the lack of health workers due to the siege, the lack of safe movement and targeting them with bullets have led to the deterioration of the health situation and to an increase in the number of deaths due to injuries.

Also, people with chronic diseases face difficulties in obtaining medicine with the scarcity of life-saving medicines, in addition to the spread of diseases and epidemics resulting from the lack of environmental health and the spread of corpses in the streets without the ability to bury them due to the continuation of military clashes.

As the situation worsened, the Swedish Sudanese Association decided, in cooperation with 14 associations and organizations concerned with Sudan, to start a fundraising campaign to help those affected who are victims of this war, especially those who need urgent medical assistance, emergency services and other necessary assistance.

The campaign was launched on the 24th of April 2023, and we intend to continue until the humanitarian and health conditions in the country stabilize.

We in the 15 participating associations and communities are Sudanese and Swedes from all over Sweden, from Malmö in the south to Östersund in the north. Together we formed a small medical and humanitarian team or committee for this campaign, and it is in constant contact with field medical teams and with a number of non-profit humanitarian organizations. Due to this cooperation, we have Sudanese volunteers working in the field.

All participants in this campaign are volunteers and we do not have employees. All donations go directly to its goal without any deductions.

The work of the committee:
The committee coordinates with medical institutions, humanitarian organizations, and volunteers in the field, then selects and delivers support to deserving parties after a careful study based on the principle of complete transparency and unanimity in the large committee that includes the 15 associations. We will provide you with updates first-hand on social media (Facebook) and with full documentation, as you are used to: fb.com/SSAorg

Do you want to Save Lives in Sudan? Please donate through:

Bankgiro: 5295-7594
Swish: 123-379 47 32
Message/OCR: Save Lives

International Payments:

الاخوة والأخوات الاعزاء

يعاني الشعب السوداني مع إندلاع الحرب والصراع العسكري في السودان والانتهاكات الحاصلة دون مراعاة لسلامة المدنيين واتباع القوانين الدولية والأعراف الإنسانية. كما يتعرض المدنيون العزل للاصابات الناتجة من الأعيرة الطائشة المرتدة من البنادق والقنابل وأحيانًا للإصابات المباشرة.

‎مع حالة الفوضى العارمة وخروج المنشآت الصحية عن الخدمة بسبب القصف ونقص الأدوية و إنقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود لتشغيل المولدات الكهربائية الاحتياطية، بالإضافة لنقص العاملين في المجال الصحي بسبب الحصار عليهم وانعدام التنقل بأمان واستهدافهم بالرصاص، مما أفضى الى تدهور الوضع الصحي و أدى لارتفاع عدد الوفيات بسبب الإصابات.

أيضا أصحاب الأمراض المزمنة يواجهون صعوبة في الحصول على الدواء مع شح الأدوية المنقذة للحياة, بالإضافة لانتشار الأمراض والأوبئة الناتجة من انعدام الصحة البيئية وإنتشار الجثث في الشوارع دون القدرة على دفنها بسبب مواصلة الإشتباكات العسكرية.

‎مع تأزم الوضع قررت الجمعية السويدية السودانية وبالتعاون مع 14 جمعية ورابطة تهتم بالسودان ببدء حملة تبرعات لمساعدة كافة المتضررين و الضحايا من هذه الحرب و بالاخص اولئك الذين يحتاجون الي المساعدات الطبية العاجله ولخدمات الطوارئ و كافة المساعدات الضروريه الاخري.

تم بدء الحملة في الرابع والعشرين من شهر أبريل 2023 وننوي الإستمرار حتى استقرار الأوضاع الإنسانية والصحية بالبلاد.

نحن في ال 15 جمعية وجالية مشاركة، سودانيون وسويديون من جميع أنحاء السويد، من مالمو في اقصى الجنوب إلى اوسترسوند في أقصى الشمال. شكلنا معاً فريق او لجنة طبية وانسانية صغيرة لهذه الحمله وهي علي تواصل دائم مع طواقم طبيه ميدانيه و مع عدد من المنظمات الانسانيه الغير ربحيه وبهذا التعاون لدينا متطوعين في السودان يعملون في الميدان من السودانيين.

جميع المشاركين في هذه الحملة من المتطوعين ولا يوجد لدينا موظفين؛ وجميع التبرعات تصل مباشرة إلى هدفها دون أي اقتطاعات.

عمل اللجنة: تقوم اللجنة بالتنسيق مع المؤسسات الطبية والمنظمات الإنسانية والمتطوعين في الميدان ثم اختيار وتوصيل الدعم للجهات المستحقة بعد دراسة متأنية مبنية على مبدأ الشفافية التام والاجماع في اللجنة الكبيرة التي تضم الجمعيات ال 15. وسوف نوافيكم بالتحديثات اول بأول في شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و مع التوثيق الكامل كما عهدتمونا دائما: fb.com/SSAorg