Projekt Solvatten, Knalleskolan – Fas 2 (Swedish)

Image of SunWater Phase 2

Goda nyheter till alla SSA-vänner och hjältar!

Tack vare dig och din generositet under Solvatten Fas 1 så har barn,
föräldrar och lärare på Knalleskolan idag tillgång till rent dricksvatten
som kommer upp med hjälp av energi från solen (se länk nedan med
information om Fas 1).

Vi lyckades slutföra Solvatten Fas 1 med inköp och installation av ett nytt
solpumpssystem till brunnen, ordnande av vattenanslutning till
vattenplatsen med handfat, vattenkylare och vattentank så de åter kom i
funktion samt en vattenanslutning med kran mellan de två lärarhusen.

Vi fick till och med lite pengar kvar för att starta Fas 2 genom att samla in
totalt 93 019 SEK (cirka 10 000 USD) fram till december 2020 med hjälp
av fantastiska vänner som du från hela världen. 67 814 Sek av dessa
användes för betalning av solpumpssystemet och resterande

25 205 sek användes för att genomföra åtgärderna för vattendistribution
inom fas 1 och starta upp förberedelserna för fas 2 (se nedan). Ytterligare
11 660 sek som har kommit in till SSF efter detta skickades till Bara nu
8/4-2022 att användas för fortsättning av staketet
runt näringsträdgården.

Låt oss fortsätta det goda arbete vi påbörjade innan Covid-19-pandemin
startade för att göra Knalleskolan grönare och barnen och lärarna
friskare genom vatten från solen.

Därför startar Solvatten 2-insamlingen nu, och med ditt stöd är
vår plan att nå vårt insamlingsmål till slutet av april 2022, innan
odlingssäsongen startar.

Insamlingsmål för Solvatten Fas 2

För att vi ska lyckas med visionen för Solvatten Fas 2 behöver vi samla
in ytterligare minst 50 000 kr.

 Vision för Solvatten Fas 2 (SunWater 2):

● Knalleskolan ska vara självförsörjande på frukt och grönt hela året
runt, antingen genom direkt användning eller genom vinsterna från
försäljning av frukt och grönsaker från näringsträdgården.

● En Knalleskola omgiven av grönska, tillräckligt för att hindra sanddrift.

Med din fortsatta hjälp, inom Solvatten 2, kan vi förbättra barnens
näringssituation, lära barnen om ekologiskt miljövänliga odlingsmetoder
och få lärarna att stanna på skolan, i vilket näringsträdgården har en stor
roll att spela.

Detta är vad som har gjorts inom Fas 2 hittills med frivilligt
arbete och de redan insamlade pengarna:

● Förstudie för projektet
● Förberedelse för hand och vid ett tillfälle med grävmaskin av det 6
tunnland stora området som ska bli näringsträdgård. Buskar har
tagits bort och ytan jämnats ut osv.

● Det gamla yttre skolstaketet som på långa sträckor var i dåligt skick och
täckt av mycket sand har lyfts upp, reparerats och satts på plats igen i
skolans norra gräns och i delar av gränserna åt väster och öster, som alla
också skall tjäna som gränser för näringsträdgården.
● En del plantor är inköpta, bland annat finns 40 plantor av mango- och
apelsinträd nu tillfälligt omhändertagna på en annan plats som ska
planteras i skolans näringsträdgård
● Vissa anslutningar och kopplingar från vattentanken och ut finns redan
inhandlade.

Detta är vad vi vill göra inom Solvatten Fas 2 som ännu
återstår:

● Reparera vattentanken
● Installation av bevattningssystem för distribution av vatten för
droppbevattning som huvudkälla för vattning av plantor, grönsaker och
några av träden.
● Plantera den förberedda 6 hektar stora marken med plantor av
fruktträd som kan ge frukter som apelsin, citron, grapefrukt och mango
och plantera grönsaker som tomater, gurka, pumpa, vattenmelon etc.
● Komplettera järnstaketet, utrustat med stark tråd, runt hela
näringsträdgården genom att fortsätta med södra inre delen som vätter
mot skolan, inkluderande en entré med grindar, och färdigställa det som
är kvar i östra och västra gränserna.

Det är viktigt att få upp staketet innan odlingen påbörjas för att skydda
området mot sanddrift och genomgång av djur och människor.
● Acacia Senegal och Nabak etc. kan komma att planteras, särskilt vid
västra sidan av näringsträdgården för att hindra sanddrift och förbättra
jordkvalitén. Om allt går bra kan Acacia Senegal efter några år
även producera gummi arabicum för försäljning.

Efter att näringsträdgården tagits i bruk:
● En del av fruktträdgården med trädväxter och grönsaker kommer att
skötas helt av barnen tillsammans med sina lärare som en del av
demokratiprojektet SSF startade upp i skolan. Vi förväntar oss också att
de får stöd och utbildningsinsatser från universitetslärare och andra
jordbruksexperter.
● Alla grönsaker och fruktträd växer ekologiskt vänligt utan användning
av konstgödsel eller bekämpningsmedel. Växelbruk över året
kommer att användas för optimalt markskydd och effektivt jordbruk.

Vi kommer löpande att uppdatera planerna
och framstegen med bilder.

Du kan donera via bank, Swish eller Paypal (internationellt)!

Swedish Sudanese Association / Svensk Sudanska Föreningen

  • Bankgiro: 5295-7594 or Swish: 1233794732
  • Eller klicka här för PayPal
  • Viktigt, skriv i betalningsmeddelandet (OCR / Referens): Solvatten

 

For detaljerad budget (PDF):  Knalle School SunWater Phase 2 – Orchard Budget 2022

 

 

 

 

 

 

 

 


Solvatten Fas 1 (Klar 2020): 

Om Fas 1 (engelska):

SunWater Knalle School – Update


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post a comment