Knalleskolans sol-vatten projekt

Pengar till Vatten från Solen

Du har möjlighet att göra stor skillnad!

Knalleskolan, en skola mellan 3 byar utanför staden Bara mitt i Sudan, invigdes 1993 med hjälp av insamlingar av Svensk Sudanska föreningen (SSF). Knalleskolans solpumpssystem har gjort sitt. Nu vill vi ge brunnen nytt liv med ett komplett solpumpssystem bestående av solpump, solpaneler, elkontrollstation, kablar och slangar. Med hjälp av bevattning från brunnen kan eleverna och lärarna tillsammans, med stöd av SSF, starta ett demokratiskt drivet projekt för att odla grönsaker och plantera träd.

Det handlar om att stoppa sanddriften, att barnen ska få tillräckligt att äta för att kunna ta till sig kunskaper, att lärarna ska få rimliga arbetsvillkor och att barn och lärare ska ges möjlighet att driva ett projekt tillsammans i demokratiska former.

Det handlar om att barnen ska lära sig effektiva miljövänliga odlingsmetoder med stöd av Kordufans Universitet. När det finns ett fungerande vattensystem vill universitet starta ett lokalt utvecklingscenter inom skolans område som kan komma hela bygden till del inom områden som hälsa, vatten, jord- och skogsbruk, boskapsskötsel, utbildning och hantverk.

Men först behövs Vatten!

Hjälp oss ge Knalleskolan världens chans med stöd av Kordufans universitet. Hjälp oss förändra livet för många människor. Varje Gåva betyder så mycket!

Vill du hjälpa oss att hjälpa Knalleskolans barn kan du skicka in ditt bidrag via:

Bankgiro: 5295-7594 – OBS! Nytt nr
Swish: 123-379 47 32
Eller lämna pengar till oss när vi träffas så sätter vi i SSF-styrelsen in dem