Svensk Sudanska Föreningen (SSF/SSA) bildades i Sverige 1968 på initiativ av Sudans dåvarande ambassadör i Stockholm Dr. Francis Deng som samlade personer han kände i Sverige med intresse för Sudan. Medlemmarna samlades några gånger per år för sociala och kulturella aktiviteter. Efterhand breddades verksamheten med en större styrelse och kopplingen till ambassaden blev mindre.


1981 – Förutom kulturella och sociala aktiviteter i Sverige börjar SSA skicka sjukhusutrustning, läkemedel och kläder till Sudan under många år.


1985-1997 – SSA ändrade inriktning och började aktivt driva projekt i Sudan. Under 12 år hade SSA stöd från SIDA till att driva projekt utanför staden Bara i Norra Kordufan.

  • Solcellsdriven vattenpumpAlla byarna fick garanterad tillgång till rent vatten från täckta brunnar och brunnarna för bevattning förseddes med solpaneler som kraftkälla.
  • OdlingarI alla byar fanns inhägnade projektområden för träd- och grönsaksplantering. Projektet byggde på delat beslutsfattande/ekonomi genom en vald bykommitté med både kvinnor och män som medlemmar.
  • SSA byggde 1993 en skola mellan 3 av projektbyarna med ekologiskt inriktad undervisning för både flickor och pojkar årskurs 1-8. Pengarna till SSA:s andel kom till stor del från insamlingar och Operation Dagsverke av eleverna i Marks gymnasium i Västergötland.
  • Skolan döptes av denna anledning till Knalleskolan eftersom Marks gymnasium ligger i den sk. “Knallebyggden”.
  • SSA har sedan dess följt upp utvecklingen i byarna och skolan genom resor nästan varje år för att nätverka och understödja utvecklingen i byarna.
  • SSA bidrar under samma tid också till bygget av en kvinnoklinik på sjukhuset i Bara.
  • SSA utvecklas till en självständig organisation helt frikopplad från sudanesiska ambassaden men med ett fortsatt gott samarbete i gemensamma frågor.
  • SSA är en politiskt och religiöst obunden organisation.[/two_third]

2003 invigdes det sk. Sverigehuset i Khartoums “International Park” nära flygplatsen. Huset är en timmerstuga byggd av byggmaterial och hantverkare från Sverige och Finland. Sedan dess har det funnits kulturella och sociala aktiviteter i huset 1-2 ggr/v större delen av tiden. Det är SSA:s systerförening i Sudan ” Sudanese Swedish Friendship Association” som sköter om huset och står för aktiviteter. Sedan 2010 bedrivs även svenskundervisning i huset med diplomerade svenskkurser.

2003 sjösattes även ett stipendieprogram för eleverna i Knalleskolan med premier för uppmuntran i grundskoleklasserna och stipendier som möjliggjort gymnasiestudier i 3 år för 2 flickor och 2pojkar/år och universitetsstudier i 4 år för 1 flicka och 1 pojke/år som alla gått i Knalleskolan. Eleverna utses och följs upp av en lokal skolkommitté bestående av lärare och skolfunktionärer i kommunen.


2006 var SSA i samarbete med Sudans ambassad och Sudanska föreningen i Stockholm med om att ta emot en ungdomsorkester och dansare från Sudan och gjorde i samband med detta en insamling för mediciner till människor i Darfur.


2008 bildades en ungdomskommitté i SSA för att få fler ungdomar aktiva i föreningen. Ungdomarna ville göra något för ungdomar i Sudan. De bildade egna facebook grupper med många medlemmar både i Sverige och Sudan. Gemensamt bestämdes att samla in pengar till barn på barnhem i Khartoum. Ett hem för pojkar med funktionshinder valdes som mottagare beroende på de stora hjälpbehov som fanns där. Sedan dess har miljön förbättrats väsentligt i barnhemmet. Barnhemmet har målats och dekorerats, fått stöd till leksaker, materiel och kläder, toaletterna har restaurerats och den frivilliga personalen fått ett visst ekonomiskt stöd. Till barnhemmet har kopplats ungdomar med medicinsk kompetens och med lust att komma och umgås med barnen. Några pojkar har fått hjälp till studier eller kontakt med sina biologiska familjer. Genom återkommande insamlings aktiviteter i Sverige har en ansenlig summa samlats in utan hjälp från någon utomstående organisation.


2012 antogs helt reviderade stadgar för SSA där kopplingen till humanitära principer och FN:s deklaration för mänskliga rättigheter befästes. En lokalförening med eget organisationsnummer “Svensk Sudanska föreningen i Västra Götaland” bildades med Kinna och Borås som centrum. Ett förnyat samarbete med Marks gymnasium har inletts. Föreningen är bl.a intresserad av att understödja utvecklingen av Knalleskolan och samarbetet med Kordufans universitet som SSA inletts för att efter upprustning kunna etablera ett kamelforskningsinstitut i de tomma lokalerna i Knalleskolan. Man är även intresserad av att etablera ett samarbete mellan det lokala näringslivet och företag i Bararegionen eller i andra delar av Sudan.