Byarna utanför Bara

Solcellsdriven vattenpump Svensk Sudanska föreningens projekt för byutveckling och ökenbekämpning utanför staden Bara i Norra Kordufan.

Under åren 1985-1997 bedrev Svensk Sudanska föreningen ett projekt i 6 olika bykonstellationer utanför Bara. Med stöd av ditresta och lokala volontärer skapades tillsammans med byarna ett projekt med nygrävda täckta brunnar försedda med soldrivna och handdrivna pumpar, plantskolor för trädplantering, grönsaksodlingar och bevattningsanläggningar med perforerade slangar. I varje by skapades en gemensam bykommitté med ungefär hälften män och hälften kvinnor som skulle planera och ansvara för projekten och den gemensamma bykassan vid försäljning av grönsaker och gummi arabicum som utvanns från acacia senegalträden.

Även efter att projektet överlämnats till byborna har SSF fortsatt att nätverka kring byarna Shiraim El Kharamsha, El Awaya och Um Laham (El Feija)/eastern villages/ och Foja, Shiq el Nome och Umm Zein /western villages/ och besökt dem nästan varje år. Umm Zein, som tidigare bara fått hjälp med handdriven pump, försågs med solpump 2008 efter enträgna vädjanden. Självklart har det varit svårt att upprätthålla projekten intakta över tiden när entusiaster flyttar, konflikter uppstår, utrustningen blir gammal och klimatet blir allt torrare.

Den naturliga odlingszonen för Acacia Senegal har flyttats söderut, vattennivån i brunnarna sjunkit något och soldrivna pumpar delvis ersatts med dieseldrivna när Sudan började utnyttja sina egna oljetillgångar och priserna sjönk. Samtidigt har det hänt mycket i byarna, omgivningarna har blivit grönare med naturlig reproduktion av träd kring byarna, flera byar har satsat projektpengar på egna skolor och hälsocenter och med stöd av lokala myndigheter och organisationer har flera byar väckt till liv gamla grönsaksodlingar igen, fått nya solpumpar och fiskdammar samt vatten direkt in i hyddorna via vattenledningar.

Staden Bara, som är som en grön oas och en gammal mötesplats för karavanvägarna söder om Sahara, har fått nytt liv tack vare att asfaltsvägen från El OBeid förlängts fram till staden och nätet för el och mobiltelefoni byggts ut.

I framtiden hägrar en direktväg från Khartoum och den planerade nya flygplatsen som skulle halvera restiden därifrån via bil och buss från nuvarande 8 till ca 4 timmar.

Svensk Sudanska föreningen blev med projektet en av pionjärerna och förebilderna för satsningen på solenergi i Sudan.

Skördetid

Skördetid

Vid Brunnen

Solcellsdriven pump

Vid Brunnen

Vid Brunnen