SSA-VG är en lokalavdelning av Svensk-Sudanska Föreningen

SSA-VG ska särskilt stödja:

  • Knalleskolan somt byprojekt i Foja och Shig-el-Nome i Baraprovinsen i Sudan
  • Knalleskolan som säte för Kordofans Universitets kamelforskning i detta område
  • I samarbete med Kordofans Universitet verka för och stödja trädplanteringsprojekt för foder till kameler och inkomster av bl.a gummi arabicum till byborna och skolan
  • Fortsatt användande av solenergi i området

SSA-VG arbetar inom ramen för SSA:s stadgar.

SSA-VG är en förening utan politisk eller religiös anknytning som arbetar med socialt och professionellt utbyte mellan Sudan och Sverige, mänskliga rättigheter och kunskapsspridning.

Följ SSA-VG på Facebook: http://www.facebook.com/SvenskSudanskaVG
E-mail: svensksudanskavg@gmail.com