Knalleskolan

Knalleskolan Sudan

–1993 invigdes Knalleskolan – en skola mellan tre byar utanför staden Bara I Norra Kordufan. Skolan byggdes av Svensk Sudanska föreningen med stöd av insamlade medel från bl.a Marks gymnasieskola i ”Knallebygden” (över 500 000 kr på fyra år), olika företag, organisationer och enskilda bidragsgivare samt med resterande finansiering från SIDA. Arkitekten Osman El Kheir som ritade skolan är alltsedan dess Svensk Sudanska föreningens representant och stora stöttepelare i Sudan.

Allt sedan dess har skolan erbjudet undervisning på grundskolenivå för elever i klass 1-8, ca 200 elever varje år med ungefär hälften flickor och hälften pojkar. Skolstaben har bestått av ca 10 personer bestående av rektor, lärare och lärarassistenter.

På skolan finns 13 byggnader bestående av 8 klassrum, 3 kontor, ett bibliotek, 4 hus för lärare och gäster, 2 större hus med sovsalar för upp till 100 elever/hus, en aula, ett hälsocenter och en verkstad.

Sedan många år har Svensk Sudanska föreningen goda kontakter med forskare, lärare och ledning på Kordufans universitet i El Obeid. Vår gemensamma målsättning, som nu kommit mycket nära ett förverkligande, är att skapa ett kamelforskningsinstitut på skolan. Sovsalarna och ytterligare byggnader står tomma sedan länge och är i behov av upprustning och där är det nu tänkt att
universitetet ska flytta in.

Norra Kordufan är världens kameltätaste område och forskarna vill vara nära kamelherdarna för att kunna applicera sin forskning direkt på kamelskötseln i området. Universitetet har kommit långt i forskningen både vad gäller föda och skötsel av kamelerna och att använda kamelmjölken till att göra ost och andra produkter. Om universitetet flyttar in innebär det också en möjlighet att få stöd i att göra skolan grön igen, få vattenförsörjningen att fungera med sol- och handpumpar, understödja trädplantering och grönsaksodling samt ekologisk undervisning både i skolan och omgivande byar samt att utvidga lärarstabens och elevernas kunnande och lust för det gemensamma lärandet.

Svensk Sudanska föreningen hoppas också att detta ska bli en injektion för skolan att med stöttning av universitetet återkomma till grundidén med ekologiskt inriktad undervisning där eleverna själva sköter nya trädplanteringar och grönsaksodlingar på området.

Sedan 2003 bedriver Svensk Sudanska föreningen ett stipendieprogram för Knalleskolans elever. Med stöd av en lokal skolkommitté, bestående av föreningens mångåriga representant i Bara Nadera Ayoub samt andra lärare och skolinspektörer i Bara, utses varje år 2 flickor och 2 pojkar som får stipendium för 3 års studier i gymnasieskolan och 1 flicka och 1 pojke som får stöd för upp till 4 års studier på universitet. Stipendierna betalas ut genom årliga utbetalningar och avbryts direkt om eleverna hoppar av studierna. Därutöver delas mindre premier ut till de mest studiemotiverade eleverna i varje klass. Det är med
stolthet som vi nu kan säga att flera elever gått hela vägen från första klass till universitetsexamen med stöd från Svensk Sudanska föreningen. Vi tror att utbildning och kunskap är nyckeln för utveckling i området och en nödvändig grund för att kunna skapa ett rikare och mer välmående liv och samhälle.

Osman El Kheir – Skolans arkitekt och en av föreningens eldsjälar