Sudan i vårt Hjärta

Kära Sudan-vänner,

Det är med tungt hjärta många av oss har kunnat följa de senaste händelserna i Sudan i allmänhet och Khartoum i synnerhet med stora dödsskjutningar som allra värsta konsekvens.  Dödligt våld mot obeväpnade demonstranter är helt oacceptabelt. Varje människas rätt att uttrycka sin åsikt är grundläggande för all utveckling.

Våra tankar och böner är med alla nära och kära i Sudan med en stark önskan om att vi nu bara ser en kortare paus på vägen mot ett Sudan präglat av fred och demokrati. Vi önskar alla att den energi och kreativitet som många sudaneser visat och visar inte ska dämpas utan kunna bära vidare mot nya hoppingivande lösningar.

Mot bakgrund av den akuta situationen i Sudan bjuder vi in alla med Sudan i sitt hjärta till att träffas, umgås och tala om det som hänt och händer i Sudan. Vi som kan och vill tar med något att äta och dricka så vi kan duka upp en buffé för lättare lunch och fika – det kan vara något mycket enkelt och behöver inte vara traditionellt sudanesiskt (men får ju gärna vara det förstås).

Vi önskar även kunna diskutera kring hur vi i Sverige kan samarbeta över alla organisationsgränser kring aktiviteter och stöd för människor i Sudan. Vi är 9 Sudananknutna organisationer som varit med och planerat för ett evenemang 9 juni (Se reklamblad/affisch). Vi välkomnar alla Sudan-anknutna föreningar och organisationer i Sverige för detta och framtida samarbete.

Vi ser det som särskilt viktigt att vi i svåra tider kommer samman och söker stöd och styrka från varandra. Men även i alla tider blir vi starkare tillsammans.

Så kom till Sensus i Mariatorget (Stockholm) söndag den 9 juni kl 14:00 – 18:00 och ta med dig vänner och bekanta som också har Sudan i sitt hjärta.

 
Obs! Se här affisch/poster om evenemanget “Sudan i vårt hjärta”, 9 juni-2019 kl 1400-1800 i Sensus Mariatorget. Sprid gärna.

Obs! Evenemanget ‘Sudan Kulturdag’ som vi tänkt genomföra 9/6-2019 har vi bestämt skjuta upp till senare på grund av de tragiska dödshändelser som inträffat i Khartoum och andra städer i Sudan den 3 juni och därefter.Med vänlig hälsning,
Svensk-Sudanska Föreningen

Sudan i vårt hjärta, 9 juni 1400-1800, Sensus Mariatorget