Kallelse till SSF:s Årsmöte Söndag 28 april 2019

Bästa medlem och stödjare av SSF,

Nu är det dags igen för SSF- Svensk Sudanska föreningens årsmöte.
Vi hälsar Dig varmt välkommen att delta denna dag!

Du som medlem är som alltid viktig för föreningens framtida utveckling, arbete och
aktiviteter. Kom och delta och hör om allt som hänt under året som gått!

Det är viktigt att betala in medlemsavgiften för 2019 före årsmötet:

Vänligen märk betalningen med ”Medlem 2019”. Skriv din mailadress i meddelandefältet så får du Verksamhetsberättelsen 2018, nyhetsbrev och information under året!

Bankgiro: 5295-7594 eller Swish: 1233794732 (för er som redan uppgett adress).

  • 100 kr / individ,
  • 50 kr / student-pensionär
  • 150 kr / familj
  • 200 kr / företag och förening

Datum: Söndag den 28 april 2019

Tid: Kl 14.00

Plats: SENSUS Studieförbund, Torkel Knutssonsgatan 39, Sal 10-11 (inne på gården) T-bana Mariatorget, uppgång Torkel Knutssonsgatan till vänster vid uppgången. Portkod ska ha skickats till alla medlemmar via epost eller brev. Är du en nybliven medlem eller vill bli det och kommer på årsmötet så ring Ola Nordlund innan mötets start: 070-6017003, för att bli insläppt genom grinden/Porten. Ring även om du har problem med att hitta eller problem med porten.

Program:

  • 14.00 Svensk-Sudansk förtäring och samtal om våra aktiviteter i Sverige och Sudan 2018–2019
  • 15.00 startar Årsmötesförhandlingen (se dagordningen nedan)

 

Dagordning – Årsmöte Söndag 28 april 2019

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare
5. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
6. Fastställande av Dagordningen
7. Styrelsens Verksamhetsberättelse
8. Den årliga ekonomirapporten
9. Revisorns årsberättelse
10. Presentation och fastställande av Preliminär Budget
11. Presentation och fastställande av Verksamhetsplan
12. Fråga om Styrelsens ansvarsfrihet
13. Val av Ordförande (separat val)
14. Val av Kassör (separat val)
15. Val av övriga styrelseledamöter samt ersättare
16. Val av 1 Revisor och 1 Revisorsersättare
17. Val av valberedning samt sammankallande inför nästa års val
18. Fastställande av medlemsavgifter för 2019
19. Motioner/Övriga frågor som styrelsen lägger fram för årsmötet eller som
har överlämnats till styrelsen minst 8 dagar före årsmötet.
20. Årsmötets avslutande

Vi ser fram emot att träffa Dig på årsmötet!

Mycket välkommen!

Styrelsen SSF