SSF Stipendier 2021

Bakgrund

Sedan 2003 har Svensk Sudanska Föreningen drivit ett stipendieprogram för studenter i Knalleskolan i Sudan (Nordvästra Bara i Nord Kordufan).

Med stöd av en lokal skolkommitté, bestående av föreningens mångåriga representant i Bara Nadera Ayoub samt andra lärare och skolinspektörer i Bara, utses varje år 2 flickor och 2 pojkar som får stipendium för 3 års studier i gymnasieskolan och 1 flicka och 1 pojke som får stöd för upp till 4 års studier på universitet. Stipendierna betalas ut genom årliga utbetalningar och avbryts direkt om eleverna hoppar av studierna. Därutöver delas mindre premier ut till de mest studiemotiverade eleverna i varje klass.

Det är med stolthet som vi nu kan säga att flera elever gått hela vägen från första klass till universitetsexamen med stöd från Svensk Sudanska föreningen. Tack vare alla givare har över 50 studenter kunnat fortsätta studera och avsluta gymnasiet och över 30 av dem har fått en universitetsexamen med hjälp av SSF-stipendier. 

Vi tror att utbildning och kunskap är nyckeln för utveckling i området och en nödvändig grund för att kunna skapa ett rikare och mer välmående liv och samhälle.

För år 2021 är stipendieprogrammets budget totalt 15 000 kr (se nedan för budgetinformation). Fram till idag den 25 december 2020 har vi fått in totalt ca 13 000 kr från snälla givare i Sverige. Vilket innebär att vi behöver samla in de återstående 2000 SEK före slutet av 2020. Vi hoppas att du kan bidra till SSFs stipendieprogram.

Donera till Svensk Sudanska Föreningen via:

 • Bankgiro: 5295-7594, OCR: Knalleskolan
 • Swish: 1233794732, Meddelande: Knalleskolan
 • PayPal: paypal.me/SSAorg , Meddelande: Knalleskolan
Med ditt bidrag, litet som stort, gör du det möjligt att fortsätta ge fattiga barn och ungdomar möjlighet till en bättre framtid för sig själva, sina familjer och byarna de växte upp i.

Mer info om Knalleskolan och stipendieprogrammet finns på hemsidan. Du kan också kontakta oss via mejl, Facebook eller Twitter.

Tack så mycket,

Styrelsen,

Svensk Sudanska Föreningen


Budget – SSF Stipendier 2021

Totalt  2021: 15,000 SEK

Knalleskolan Premier (Årskurs 1-7): 100 USD

 • 100 USD (premier för 2 flickor och två pojkar i varje klass – som blir några dollar per elev med stigande skala ju högre upp i klasserna de kommer.

Stipendier (Gymnasiet, 3 år): 600 USD

 • År 1, 200 USD (två flickor och två pojkar – 50 USD var)
 • År 2, 200 USD (två flickor och två pojkar – 50 USD var)
 • År 3, 200 USD (två flickor och två pojkar – 50 USD var)

Stipendier (Universitet, 4 år): 800 USD

 • År 1, 200 USD (en flicka och en pojke – 100 USD var)
 • År 2, 200 USD (en flicka och en pojke – 100 USD var)
 • År 3, 200 USD (en flicka och en pojke – 100 USD var)
 • År 4, 200 USD (en flicka och en pojke – 100 USD var)

Budget totalt: 1500 USD

Vårt insamlingsmål för SSF-stipendieprogrammet 2021 är därmed 15 000 SEK.

Post a comment