Senareläggning av SSFs ÅM 2020

Senareläggning av SSFs Årsmöte 2020 och andra evenemang

 

Kära medlem i SSF! Kära vän av Sudan!

Vi har alla följt de senaste tragiska händelserna runt om i världen på grund av coronavirus (covid-19) pandemin.

På grund av den senaste utvecklingen har styrelsen beslutat att avbryta eller skjuta upp alla kommande evenemang och alla styrelsemöten hålls digitalt tills vidare.

Årsmötet som var tänkt att hållas den 19 april kommer därför att skjutas upp, preliminärt till slutet av september 2020. Vi hoppas att pandemin är i en mycket bättre fas vi den tiden.

Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan kommer att skickas ut per mail tillsammans med inbjudan till årsmötet när dag och lokal är fastställd. Nuvarande styrelse, revisor och valberedning kommer att fortsätta med sina funktioner tills nya val har hållits vid årsmötet. Enligt SSFs stadgar kan ett extra årsmöte hållas före denna tid, om 10 medlemmar eller fler kräver det.

Vi hoppas att du fortsätter att stödja Svensk Sudanska föreningen genom att betala in medlemsavgiften för 2020.

Vi är tacksamma för alla donationer till något av våra välgörenhets- och utbildningsprojekt.

Betala medlemsavgift och donationer genom Swish eller Bankgiro och skriv vad betalningen gäller, tex. Medlemsavgift 2020/Knalleskolan/Knalle Solvatten mm.

  • Swish 1233794732
  • Bankgiro: 5295-7594

Medan du stannar hemma denna tid kan du passa på att beställa från webbplatsen och sedan läsa boken “Sudan i mitt hjärta” och gärna berätta för någon annan om den.

All information om medlemskap, donationer, projekt och boken är tillgänglig på http://www.swedishsudanese.org.
Om du har några frågor, tveka inte att skicka oss ett e-postmeddelande till info@swedishsudanese.org.

Håll dig trygg, följ myndigheternas riktlinjer och rekommendationer och glöm inte att hjälpa och kommunicera med dina vänner, släktingar och äldre för att övervinna denna pandemi. Tillsammans är vi starka!

Mer information och riktlinjer om coronaviruset finns på:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella- utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Varma Vårhälsningar

Styrelsen för Svensk Sudanska föreningen

Post a comment