Support Sudan – Insamling

Support Sudan Fundraiser

Support Sudan Fundraiser

Hjälp Svensk Sudanska föreningen (SSF) stödja människor i Sudan drabbade av den rådande situationen i akut behov av medicinsk vård, mediciner och andra förnödenheter. All hjälp kommer att levereras direkt, oavkortat och utan dröjsmål, via pålitliga nätverk i Sudan.

Insamlingen kommer att pågå  20190630-20190715

Märk ditt bidrag: ”Support Sudan”

Bg: 5295-7594 (SEB)                 

Swish: 123-3794732

Support Sudan Swish

Vi är mycket tacksamma för ditt stöd!

 

English:

Help Swedish Sudanese Association (SSA) support people in Sudan affected by the prevailing situation in urgent need for medical care, medicins and other necessities. All help will be delivered directly, without delay or reduction, by trustworthy networks in Sudan.

The fundraising will be carried out 20190630-20190715

Mark your contribution: ”Support Sudan”

Bg: 5295-7594 (SEB)           

Swish: 123-3794732

We are very grateful for your contribution!

Post a comment